Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Będziemyślu

Dokumenty

ZAŁĄCZNIKI:

								

Raport o stanie zapewniania dostępności

Utworzono dnia 30.03.2021, 20:53

Statut Szkoły

Utworzono dnia 10.11.2020, 15:03

Program Profilaktyczno-wychowawczy

Utworzono dnia 08.12.2020, 16:32

Przedmiotowy system oceniania z j. polskiego

Utworzono dnia 08.12.2020, 16:16

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej podczas pandemii

Utworzono dnia 23.09.2020, 20:35

Regulamin świetlicy szkolnej

Utworzono dnia 15.09.2020, 19:11

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:18

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII obowiązująca w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:15

Organizacja zajęć w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:06

Procedury dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu opracowane na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu :

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:10

Procedury obowiązujące od 01 września 2020r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu , zgodne z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

Procedury dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu w razie ogłoszenia strefy czerwonej/żółtej dla obszaru , w którym znajduje się szkoła.

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:12

Regulamin zdalnego nauczania obowiązujący od dnia 25.03.2020r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Będziemyślu

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:19

Kalendarz roku szkolnego

Utworzono dnia 10.11.2020, 15:13

Sprawozdanie finansowe

Utworzono dnia 11.05.2020, 20:08

”Sprawozdanie Finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian i informacji dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

Regulamin hybrydowego nauczania obowiązujący od dnia 1.09.2020 r. w Szkole Podstawowej im św. Jana Kantego w Będziemyślu

Utworzono dnia 31.08.2020, 20:21

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Utworzono dnia 05.03.2020, 19:25

Regulamin stołówki szkolnej

Utworzono dnia 24.02.2020, 19:40

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny